اخبار انجمن

اعضای انجمن
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • صنایع تکمیلی مارون
 • البرز پلیمر سپاهان
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • ایران مستربچ
 • ماهان مستربچ
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • ستار کالا
 • کاوش پلیمر البرز
 • طب پلاستیک نوین
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • کارا بسپار جم
 • نکو پلیمر آرسام
 • رنگ چی شیمی
 • صنایع کیمیاآران
 • پالاز موکت
 • سامان پلیمر
 • صنعت پلیمر اهواز
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • ليان رز پليمر