اخبار داخلی

اعضای انجمن
 • نگین رز سپاهان
 • کالا کار
 • صنایع تکمیلی مارون
 • امیا پارس
 • ویژگان بسپار شرق
 • نوآوران بسپار
 • همپار
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • پتروشیمی تبریز
 • پلاستیک کار
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • اكسون پلیمر
 • رنگدانه سیرجان
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • نیرومند پلیمر پارس
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • آرسام پلاست راز
 • شرکت سرمایه گذاری وصنایع لاستیک زنجان
 • سپهر آمیزه رازی
 • ایران مستربچ