دنیای پلیمر و کامپاند

اعضای انجمن
 • پلیمر پیشرفته دانا
 • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند
 • حافظ پلاستیک
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • سامان پلیمر
 • مهاب پلاست قم
 • ستار کالا
 • كاجاران
 • کاسپین بسپار آسیا
 • صنعت پلیمر اهواز
 • تیس مستربچ
 • البرز ماشین جی
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • مروارید بسپار جم
 • رنگ چی شیمی
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • رنگدانه سیرجان