رویدادها

اعضای انجمن
 • نوآوران بسپار
 • دیباج صنعت پاسارگاد
 • کربی پلیمر
 • کرانگین
 • پترو نیرو سیرجان (سهامی خاص)
 • ب آ اس اف ایران
 • پلاستیک کار
 • دیبا پلیمر
 • کیمیابسپارگلپا
 • کالا کار
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • البرز ماشین جی
 • پلاستیک های مهندسی درخشان ساز
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • عالي رنگ
 • كاجاران
 • کیمیافروز
 • صنعت پلیمر اهواز
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند