شرکت کیمیافروز

کیمیافروز-بهرام جبارزاده
  • مدیر: بهرام جبارزاده
  • تلفن: 02122254094
  • وب سایت:
  • فاکس: 02122278088
  • نشانی:
  • ایمیل: info@kimiaforooz.com
  • زمینه فعالیت: تولید انواع کامپاند های مهندسی(تقویت شده)