شرکت دیبا پلیمر facebook twitter Google+

دیبا پلیمر-آرین معتمدرسا
  • مدیر: آرین معتمدرسا
  • تلفن: 02188532696
  • وب سایت: www.dibapolymer.com
  • فاکس: 02188532693
  • نشانی: تهران - خ بهشتی - خ پاکستان - خ حافظی - پلاک 5 - طبقه اول
  • ایمیل: a.motamedrasa@dibapolymer.com
  • زمینه فعالیت: تولید کننده آمیزه های پلیمری بر پایه PVC