شرکت پارسا پلیمر شریف facebook twitter Google+

پارسا پلیمر شریف-سعید زکایی
  • مدیر: سعید زکایی
  • تلفن: 61975100-109
  • وب سایت: www.parsapolymer.com
  • فاکس: 61975110
  • نشانی: آدرس : تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب الله، خیابان شهید قاسمی، پلاک 37، واحد1
  • ایمیل: info@parsapolymer.com
  • زمینه فعالیت: تولید کامپاند و گرانول پلیمری- نانو کامپاند و گرانول پلیمری