شرکت آستارا مهتاب پلیمر

  • مدیر: مهدی استاد حسین
  • تلفن: 02155534535- 02155534525
  • وب سایت:
  • فاکس: 02155534372
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: ava.polymer@yahoo.com
  • زمینه فعالیت: کامپاند
اعضای انجمن