شرکت پارس مستربچ

پارس مستربچ-آقای کاظمی
  • مدیر: آقای کاظمی
  • تلفن: 021-77348100
  • وب سایت: www.parsmasterbatch.ir
  • فاکس: 021-77347839
  • نشانی: تهران – خیابان دماوند – خیابان اتحاد – یکم غربی – پلاک ۶۹
  • ایمیل: info@parsmasterbatch.ir
  • زمینه فعالیت: مستربچ های رنگی، سفید و افزودنی ها
اعضای انجمن