شرکت پارس رنگدانه خضرا ایرانیان

پارس رنگدانه خضرا ایرانیان-سیده اعظم مصطفوی صرمی
 • مدیر: سیده اعظم مصطفوی صرمی
 • تلفن: 02536136
 • وب سایت: http://www.saadatholding.com
 • فاکس: 02533347137
 • نشانی:
 • ایمیل: office@saadatholding.com
 • زمینه فعالیت: کامپاند و گرانول پلیمری مستربچ پلیمری
اعضای انجمن
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • پردیس اوشن
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • پایون پلیمر
 • پارس مستربچ
 • سیبا پلیمر کبیر
 • حافظ پلاستیک
 • کالا کار
 • سپهر آمیزه رازی
 • ستار کالا
 • صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان
 • فرا پلیمر شریف
 • پلیکان پترو پلیمر
 • کرانگین
 • ویژگان بسپار شرق
 • نوین بسپار سازه اروین
 • البرز ماشین جی
 • همپار
 • پارسا پلیمر شریف
 • وردین پازن