شرکت پارس رنگدانه خضرا ایرانیان

پارس رنگدانه خضرا ایرانیان-سیده اعظم مصطفوی صرمی
  • مدیر: سیده اعظم مصطفوی صرمی
  • تلفن: 02536136
  • وب سایت: http://www.saadatholding.com
  • فاکس: 02533347137
  • نشانی:
  • ایمیل: office@saadatholding.com
  • زمینه فعالیت: کامپاند و گرانول پلیمری مستربچ پلیمری
اعضای انجمن