شرکت پارس رنگدانه خضرا ایرانیان

پارس رنگدانه خضرا ایرانیان-محمد عسکریان
  • مدیر: محمد عسکریان
  • تلفن: 02536136
  • وب سایت: www.saadatholding.com
  • فاکس: 02533347137
  • نشانی: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز2، میدان همت، انتهای بلوار خرازی، بلوار دوران، کوچه 6
  • ایمیل: office@saadatholding.com
  • زمینه فعالیت: تولید مستربچ و کامپاند