شرکت پارس رنگدانه خضرا ایرانیان facebook twitter Google+

پارس رنگدانه خضرا ایرانیان-سیده اعظم مصطفوی صرمی
  • مدیر: سیده اعظم مصطفوی صرمی
  • تلفن: 02536136
  • وب سایت: www.saadatholding.com
  • فاکس: 02533347137
  • نشانی: قم-شهرک صنعتی شکوهیه-فاز2-میدان شهید همت-بلوار شهید خرازی-بلوار شهید دوران-کوچه4
  • ایمیل: office@saadatholding.com
  • زمینه فعالیت: کامپاند و گرانول پلیمری مستربچ پلیمری