شرکت ستار کالا

ستار کالا-ابوطالب پور شیشه گر
 • مدیر: ابوطالب پور شیشه گر
 • تلفن: 88725434
 • وب سایت: http://www.sattarkala.com
 • فاکس:
 • نشانی:
 • ایمیل: info@sgcint.com
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • صنعت پلیمر اهواز
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • کالا کار
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • آروین فراز آزادی
 • پترو نیرو سیرجان (سهامی خاص)
 • رایکاپلاست مهرگان
 • مانا صنعت تجارت
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • ب آ اس اف ایران
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • صنایع کیمیاآران
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • البرز ماشین جی
 • ستار کالا
 • دیبا پلیمر
 • آریا شیمی پوشش
 • گروه صباحی
 • عالي رنگ
 • نکو پلیمر آرسام