شرکت آمیزه های پویا پلیمری مارون facebook twitter Google+

  • مدیر: محمد علی رستمی
  • تلفن: 52112820 -061
  • وب سایت: info@mppc-co.com
  • فاکس: 52112820 -061
  • نشانی: خوزستان - بندرامام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت یک - خیابان آزادی - صندوق پستی 195
  • ایمیل: info@mppc-co.com
  • زمینه فعالیت: تولید کامپاند HDPE و PP