شرکت نوآوران بسپار

نوآوران بسپار-امید کوشکی
  • مدیر: امید کوشکی
  • تلفن: 021-88925538-6
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@nabco.ir
  • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن