شرکت نوآوران بسپار

نوآوران بسپار-امید کوشکی
  • مدیر: امید کوشکی
  • تلفن: 031-45642595
  • وب سایت: http://www.noavaranbaspar.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@noavaranbaspar.com
  • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن