شرکت کربی پلیمر

کربی پلیمر-حسین ملکوتی خواه
 • مدیر: حسین ملکوتی خواه
 • تلفن: 021-77050505
 • وب سایت: www.corbipolymer.com
 • فاکس:
 • نشانی: تهران
 • ایمیل: info@corbipolymer.com
 • زمینه فعالیت: انواع مستربچ و افزودنی
اعضای انجمن
 • مواد مهندسی مکرر
 • طب پلاستیک نوین
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • حافظ پلاستیک
 • کاوش پلیمر البرز
 • وردین پازن
 • ماهان مستربچ
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • امیا پارس
 • ویژگان بسپار شرق
 • نانو پویش کیمیا
 • آرسام پلاست راز
 • پلیکان پترو پلیمر
 • نوآوران بسپار
 • آریا شیمی پوشش
 • مروارید بسپار جم
 • پترو نیرو سیرجان (سهامی خاص)
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • بسپار شیمی سپیدان