شرکت پیوند پلیمر کیمیا facebook twitter Google+

پیوند پلیمر کیمیا-سید وحید حسینی فشارکی
  • مدیر: سید وحید حسینی فشارکی
  • تلفن: 03135721224
  • وب سایت: www.pepoxi.ir
  • فاکس: 03135721266
  • نشانی: واحد 1: اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان اول فرعی چهارم پلاک 47 شرکت پیوند پلیمر

    واحد 2: اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، خیابان چهارم غربی، پلاک 7
  • ایمیل: info@pepoxi.ir
  • زمینه فعالیت: تولید کامپاند و مستربچ