شرکت رایان بسپار صنعت facebook twitter Google+

  • مدیر: محدباقر شیروانی
  • تلفن: 44787085
  • وب سایت: rayanpolymerind.com
  • فاکس: 44787085
  • نشانی: کیلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ساختمان مرکز رشد 1، واحد 43
  • ایمیل: rayanbaspar.ind@gmail.com
  • زمینه فعالیت: تولید کننده مستربچ و کامپاند