شرکت طب پلاستیک نوین facebook twitter Google+

طب پلاستیک نوین-توحید عبداله زاده
  • مدیر: توحید عبداله زاده
  • تلفن: 22883618
  • وب سایت: www.tebplastic.com
  • فاکس: 22883627
  • نشانی: تهران خیابان پاسداران کوچه نگارستان سوم پلاک 19
  • ایمیل: info@tebplastic.com
  • زمینه فعالیت: شروع به فعالیت در زمینه آمیزه های پلیمری و مستربچ در حال حاضر تولید کننده ظروف پلیمری غذایی و بهداشتی