شرکت فراشیمی ایلام facebook twitter Google+

فراشیمی ایلام-باختری
  • مدیر: باختری
  • تلفن: 026-32309515
  • وب سایت: www.ilamfarashimi.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@ilamfarashimi.com
  • زمینه فعالیت: