شرکت فراشیمی ایلام

فراشیمی ایلام-باختری
 • مدیر: باختری
 • تلفن: 026-32309515
 • وب سایت: info@ilamfarashimi.com
 • فاکس:
 • نشانی: خيابان آيت الله كاشاني خيابان وحيدي فرعي ششم غربي پلاك 70
 • ایمیل: info@ilamfarashimi.com
 • زمینه فعالیت: تولید انواع مستربچ و کامپاند

اعضای انجمن
 • شیمی معدنی همدان
 • پویا پلیمر تهران
 • رنگ چی شیمی
 • پلیکان پترو پلیمر
 • تعاونی تولیدی معصوم
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • مهاب پلاست قم
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • پردیس گسترش اسپادانا
 • فرا پلیمر شریف
 • رنگدانه سیرجان
 • مواد مهندسی مکرر
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • نام آوران رنگدانه آریا - آریا مستربچ
 • ایده صنعت آتبین
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • آرسام پلاست راز
 • نیرومند پلیمر پارس
 • عالي رنگ
 • مهندسی بسپار گستر آریا