شرکت کیمیا جاوید سپاهان

کیمیا جاوید سپاهان-وعیدی
 • مدیر: وعیدی
 • تلفن: 031-36282001-2
 • وب سایت: www.kimiajavid.com
 • فاکس:
 • نشانی: دفترل مرکزی : اصفهان - خیابان توحید - چهار راه پلیس
 • ایمیل: info@kimiajavid.com
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • پیوند پلیمر کیمیا
 • پتروپاک مشرق زمین
 • ایده صنعت آتبین
 • آرسام پلاست راز
 • کیمیافروز
 • سامان پلیمر
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • نوآوران بسپار
 • شمس جاوید اروند
 • امیا پارس
 • صنایع تکمیلی مارون
 • رنگ چی شیمی
 • پایا پلیمر دانا
 • گروه صباحی
 • پتروشیمی تبریز
 • ساینا سپهر اسپادانا
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • آوا پلیمر
 • آریا شیمی پوشش
 • مواد مهندسی مکرر