شرکت کیمیا جاوید سپاهان

کیمیا جاوید سپاهان-وعیدی
  • مدیر: وعیدی
  • تلفن: 031-36282001-2
  • وب سایت: www.kimiajavid.com
  • فاکس:
  • نشانی: دفترل مرکزی : اصفهان - خیابان توحید - چهار راه پلیس
  • ایمیل: info@kimiajavid.com
  • زمینه فعالیت: