شرکت کیمیا جاوید سپاهان

کیمیا جاوید سپاهان-وعیدی
 • مدیر: وعیدی
 • تلفن: 031-36282001-2
 • وب سایت: www.kimiajavid.com
 • فاکس:
 • نشانی: دفترل مرکزی : اصفهان - خیابان توحید - چهار راه پلیس
 • ایمیل: info@kimiajavid.com
 • زمینه فعالیت:

اعضای انجمن
 • کربی پلیمر
 • كاجاران
 • مهندسی بسپار گستر آریا
 • صنایع تکمیلی مارون
 • شیمی معدنی همدان
 • پیوند پلیمر کیمیا
 • کالا کار
 • ستار کالا
 • پتروپاک مشرق زمین
 • پلاستیک کار
 • ایران دیبا
 • مهاب پلاست قم
 • پلیکان پترو پلیمر
 • رنگدانه سیرجان
 • پردیس گسترش اسپادانا
 • کیمیافروز
 • پایون پلیمر
 • ليان رز پليمر
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • وردین پازن