شرکت ب آ اس اف ایران facebook twitter Google+

ب آ اس اف ایران-امیر یوسفی
  • مدیر: امیر یوسفی
  • تلفن: 02182451196
  • وب سایت: www.basf.com
  • فاکس: 02188762894
  • نشانی: تهران، خیابان سهرودی شمالی، ضلع شمال منبع آب، کوچه کنگاور، شماره 5
  • ایمیل: amir.yousefi@basf.com
  • زمینه فعالیت: تولید کننده مواد شیمیایی