شرکت نوین بسپار سازه اروین facebook twitter Google+

نوین بسپار سازه اروین-هادی سبحانی
  • مدیر: هادی سبحانی
  • تلفن: 08134586004
  • وب سایت: www.novinbaspar.com
  • فاکس: 02144787142
  • نشانی: تهران،کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی،مرکز رشد و فناوری پلیمر ،ساختمان شماره 2،واحد 67
  • ایمیل: nbs.polyfactory@gmail.com
  • زمینه فعالیت: تولید کامپاندهای تخصصی و مستربچ های پلیمری