شرکت شمس جاوید اروند facebook twitter Google+

شمس جاوید اروند-سیدحیدرهامونی
  • مدیر: سیدحیدرهامونی
  • تلفن: 021-22895250
  • وب سایت: www.shamsjavidarvand.ir
  • فاکس: 021-22894821
  • نشانی: تهران خیابان شریعتی برج مینا طبقه 15 واحد6
  • ایمیل: shamse_javid@yahoo.com
  • زمینه فعالیت: تولید انواع گرانول وکامپاند وافزودنی