شرکت شمس جاوید اروند

شمس جاوید اروند-سیدحیدر هامونی
  • مدیر: سیدحیدر هامونی
  • تلفن: 021-22895250
  • وب سایت: www.shamsjavidarvand.ir
  • فاکس: 021-22894821
  • نشانی: تهران خیابان شریعتی برج مینا طبقه 15 واحد6
  • ایمیل: info@shamsjavidarvand.ir
  • زمینه فعالیت: