شرکت شمس جاوید اروند

شمس جاوید اروند-سیدحیدر هامونی
 • مدیر: سیدحیدر هامونی
 • تلفن: 021-22895250
 • وب سایت: www.shamsjavidarvand.ir
 • فاکس: 021-22894821
 • نشانی: تهران خیابان شریعتی برج مینا طبقه 15 واحد6
 • ایمیل: info@shamsjavidarvand.ir
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • فراشیمی ایلام
 • سامان پلیمر
 • آریا شیمی پوشش
 • فرا پلیمر شریف
 • مروارید بسپار جم
 • ساینا سپهر اسپادانا
 • صنایع کیمیاآران
 • بسپار شیمی سپیدان
 • پایون پلیمر
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • صنعت پلیمر اهواز
 • تعاونی تولیدی معصوم
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • همپار
 • رنگ چی شیمی
 • پالاز موکت
 • البرز پلیمر سپاهان
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • فناور آمیزه پیشرفته