شرکت کیمیا پلیمر آپادانا facebook twitter Google+

  • مدیر: عباس موید
  • تلفن: 03136294969
  • وب سایت: www.kpa-compound.com
  • فاکس: 03136294556
  • نشانی: اصفهان - فلاورجان - ناحیه صنعتی وزیر اباد
    فاز اول - خیابان اول - پلاک 2
  • ایمیل: abbasmoayed@gmail.com
  • زمینه فعالیت: