شرکت کیمیا پلیمر آپادانا

کیمیا پلیمر آپادانا-عباس موید
  • مدیر: عباس موید
  • تلفن: 03136294969
  • وب سایت: www.kpa-compound.com
  • فاکس: 03136294556
  • نشانی: اصفهان فلاورجان - ناحیه صنعتی وزیر آباد - خیابان اول - پلاک۲
  • ایمیل: info@kpa-compound.com
  • زمینه فعالیت: