شرکت شرکت بازرگانی رنگچی شیمی

شرکت بازرگانی رنگچی شیمی-مهدی امینی نیا
 • مدیر: مهدی امینی نیا
 • تلفن: 02122884000
 • وب سایت: www.rangchi.co
 • فاکس: 02122884008
 • نشانی: 02122884008
 • ایمیل: info@rangchi.co
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • رنگ چی شیمی
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • پارسا پلیمر شریف
 • پلاستیک کار
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • آروین بسپار پویای یزد
 • شرکت تولیدی بسپار لیا
 • گروه صباحی
 • کیمیافروز
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • تولیدات معدنی اصفهان (توما)
 • توسعه پردیس سبز
 • سیبا پلیمر کبیر
 • اكسون پلیمر
 • ایده صنعت آتبین
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • رنگدانه سیرجان
 • ایران دیبا
 • ساینا سپهر اسپادانا