شرکت ستار کالا

ستار کالا-هادی بافی
  • مدیر: هادی بافی
  • تلفن: 88725434_21_98+
  • وب سایت: WWW.SATTARKALA.COM
  • فاکس: 88725446
  • نشانی: تهران - میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان هفدهم پلاک 22
  • ایمیل: Info@Hozartint.com
  • زمینه فعالیت: افزودنی های پلیمری
اعضای انجمن