شرکت ستار کالا

ستار کالا-هادی بافی
 • مدیر: هادی بافی
 • تلفن: 88725434_21_98+
 • وب سایت: WWW.SATTARKALA.COM
 • فاکس: 88725446
 • نشانی: تهران - میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان هفدهم پلاک 22
 • ایمیل: Info@Hozartint.com
 • زمینه فعالیت: افزودنی های پلیمری
اعضای انجمن
 • ایران دیبا
 • یکتا رنگدانه تبریز
 • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند
 • عالي رنگ
 • صنایع ورق ایران
 • پایدار ساز شیمی
 • صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان
 • ویژگان بسپار شرق
 • صنعت پلیمر اهواز
 • ایران مستربچ
 • رنگ چی شیمی
 • گرانول قزوین
 • ستار کالا
 • پویا پلیمر تهران
 • امیا پارس
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • کاسپین بسپار آسیا
 • پترو نیرو سیرجان (سهامی خاص)
 • پیوند پلیمر کیمیا