شرکت ستار کالا

ستار کالا-ابوطالب پور شیشه گر
  • مدیر: ابوطالب پور شیشه گر
  • تلفن: 88725434
  • وب سایت: WWW.SATTARKALA.COM
  • فاکس: 88725446
  • نشانی: تهران - میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان هفدهم پلاک 22
  • ایمیل: info@sgcint.com
  • زمینه فعالیت: افزودنی های پلیمری