شرکت صنعت پلیمر اهواز

  • مدیر: فرهاد مدحجی
  • تلفن: 06134427820-3
  • وب سایت:
  • فاکس: 06134427820
  • نشانی: خوزستان. اهواز. جاده ماهشهر به آبادان. شهرک صنعتی شماره 3. خیابات ابتکار. شماره 1.
  • ایمیل: info@imbpa.com
  • زمینه فعالیت: