شرکت ليان رز پليمر

ليان رز پليمر-شهریار امیری
  • مدیر: شهریار امیری
  • تلفن: 0771-4554262
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: بوشهر
  • ایمیل: amiri_lrp@yahoo.com
  • زمینه فعالیت: ساخت قطعات پلاستیکی خودرو
اعضای انجمن