شرکت ليان رز پليمر

ليان رز پليمر-شهریار امیری
 • مدیر: شهریار امیری
 • تلفن: 077-33454262
 • وب سایت:
 • فاکس:
 • نشانی: بوشهر،کیلومتر 5 جاده برازجان - منطقه ویژه اقتصادی شماره 2 بوشهر - پلاک 108
 • ایمیل: amiri_lrp@yahoo.com
 • زمینه فعالیت: ساخت قطعات پلاستیکی خودرو
اعضای انجمن
 • طب پلاستیک نوین
 • پایون پلیمر
 • رنگ چی شیمی
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • کرانگین
 • کیمیا پلیمر کوشا
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • نوتریکا آویژه
 • پویا پلیمر تهران
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • حافظ پلاستیک
 • مواد مهندسی مکرر
 • نوین بسپار سازه اروین
 • پارسا پلیمر شریف
 • آمیزه های پلیمری اکو
 • ویژگان بسپار شرق
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • توسعه پردیس سبز
 • سامان پلیمر
 • کارا بسپار جم