شرکت ساینا سپهر اسپادانا

ساینا سپهر اسپادانا-امید رضایت
  • مدیر: امید رضایت
  • تلفن: 03146412241
  • وب سایت: www.sainapolymer.com
  • فاکس: 03146412240
  • نشانی: اصفهان.شهرک صنعتی سجزی.بلوار حافظ.خیابان سوم غربی.پلاک 18
  • ایمیل: info@sainapolymer.com
  • زمینه فعالیت: اصـول و فـونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیـان سـاینا سپهر اسـپادانا (سـاینا پلیمر) بر پایه خود کفایی در صنعت اسـتئارات و استابیلایزرسازی در ایران پی ریزی شده است که پس از هجده سال حضور مستمر در این صنعت، در حال حاضر محصولات خود را در چهار گـروه اصلی به بازار عـرضه مینماید. گـروه اول: اسـتئارات های فـلزی شـروع به فـعالیت و تـولیـد در این گـروه از محصـولات از سال 1379 آغـاز گـردید و شرکت در تـولید این محصـولات که شامل استئاراتهای کلسیم، روی، منیزیم و سدیم میباشد سابقه ای دیرینه داشته و تامین نیـاز برخی از مجتمع های پتروشیمی در این گـروه مـواد از افتخارات بزرگ این شرکت میباشد. گـروه دوم: استابیلایزرهای پی وی سی فعالیت در تـولید این گـروه از مـواد در سال 1390 آغـاز گـردید که شامل انـواع استابیلایزر های لـوله، اتصـالات، دیـوارپـوش کف پوش، ورق های فـومیزه، کابل و پـروفیل های در و پنجره ی پی وی سی میباشد