شرکت پترو نیرو رنگدانه سیرجان

پترو نیرو رنگدانه سیرجان-هانیه پرنده
  • مدیر: هانیه پرنده
  • تلفن: 887506019
  • وب سایت: www.petroniro.ir
  • فاکس: 88750602
  • نشانی: تهران خیابان شهید بهشتی
  • ایمیل: info@petroniro.ir
  • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن