شرکت عالي رنگ

عالي رنگ-حمید سرانجام
 • مدیر: حمید سرانجام
 • تلفن: 02176214482
 • وب سایت:
 • فاکس:
 • نشانی: تهران، منطقه صنعتی خرمدشت، بلوار اصلی، پ. 122
 • ایمیل: info@alirang.com
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • سامان پلیمر
 • پلاستیک کار
 • پالاز موکت
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • همپار
 • آوا پلیمر
 • مروارید بسپار جم
 • صنایع ورق ایران
 • پلاستیک های مهندسی درخشان ساز
 • تولیدات معدنی اصفهان (توما)
 • نام آوران رنگدانه آریا - آریا مستربچ
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • توسعه صنایع رضا
 • مواد مهندسی مکرر
 • ایده صنعت آتبین
 • کاسپین بسپار آسیا
 • پایون پلیمر
 • آریا شیمی پوشش
 • کارا بسپار جم
 • آروین فراز آزادی