شرکت ماهان مستربچ

ماهان مستربچ-سید احمد رستگار
  • مدیر: سید احمد رستگار
  • تلفن: 02155201724
  • وب سایت: http://www.mahanmasterbatch.com
  • فاکس: 02155207990
  • نشانی: شهر ری - باقر شهر - سی متری امام خمینی (ره) - نبش سلمان 2 - رنگ احمد پلاک2/674
  • ایمیل: mahanmasterbatch@gmail.com
  • زمینه فعالیت: تولید انواع مستربچ، شفاف کننده ها، آنتی یو وی، لیزکننده ها