شرکت ابتکار پلاستیک تهران

ابتکار پلاستیک تهران-فرهنگ عباسی
 • مدیر: فرهنگ عباسی
 • تلفن: 77357637
 • وب سایت: http://www.eptplast.com
 • فاکس: 77303940
 • نشانی: هران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان شهید نشوه (سازمان آب)، بلوار شهید بابائیان، خیابان نیلی، شماره 1
 • ایمیل: info@eptplast.com
 • زمینه فعالیت: طراحی و ساخت قالبهای صنعتی، تولید قطعات پلیمری، کامپاندینگ مواد و انجام آزمون های تخصصی کیفی
اعضای انجمن
 • عالي رنگ
 • کیمیافروز
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • دیبا پلیمر
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • وردین پازن
 • نانو پویش کیمیا
 • پایا پلیمر دانا
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • پارسا پلیمر شریف
 • مهندسی بسپار گستر آریا
 • صنایع ورق ایران
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • کیمیابسپارگلپا
 • ساینا سپهر اسپادانا
 • شرکت تولیدی بسپار لیا
 • گرانول قزوین
 • توسعه پردیس سبز
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • فناور آمیزه پیشرفته