شرکت آرا پلیمر نگین فناور

آرا پلیمر نگین فناور-هیوا رحمانی
  • مدیر: هیوا رحمانی
  • تلفن: 02144580139
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: arapolymer@gmail.com
  • زمینه فعالیت: تولیدکننده نوعی افزودنی کمک فرایند با بهره گیری از فناوری نانو