شرکت تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند

تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند-احمد ملک زادگان
 • مدیر: احمد ملک زادگان
 • تلفن: 02632557690
 • وب سایت: persiafat.ir
 • فاکس: 02632536687
 • نشانی: قم،شهرک شکوهیه،فکوری 4
 • ایمیل: bahemmat.behzad54@gmail.com
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • رنگدانه سیرجان
 • نام آوران رنگدانه آریا - آریا مستربچ
 • آروین فراز آزادی
 • بسپار شیمی سپیدان
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • پایون پلیمر
 • البرز پلیمر سپاهان
 • تعاونی تولیدی معصوم
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • پلاستیک کار
 • گرانول مروارید یزد
 • پیشگامان پخش صدیق
 • امیا پارس
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • نوآوران بسپار
 • پیوند پلیمر کیمیا
 • پردیس گسترش اسپادانا
 • البرز ماشین جی
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • ليان رز پليمر