شرکت آروین بسپار پویای یزد

آروین بسپار پویای یزد-حمید رضا ایزدفر
  • مدیر: حمید رضا ایزدفر
  • تلفن: 03535270000
  • وب سایت: www.arvinbaspar.org
  • فاکس: 03535271111
  • نشانی: یزد-زارچ -شهرک صنعتی ولیعصر زارچ- فرعی 4 - کوچه سوم - شرکت آروین بسپار پویای یزد
  • ایمیل: ceo@arvinbaspar.org
  • زمینه فعالیت: