شرکت پادنا پلیمر facebook twitter Google+

پادنا پلیمر-نریمان صادقی
  • مدیر: نریمان صادقی
  • تلفن: 028-32939106-14
  • وب سایت: padenapolymer.com
  • فاکس:
  • نشانی: جاده قدیم کرج - قزوین ، پشت نیروگاه شهید رجایی ، خیابان مرغ تک ، سمت راست ، درب پنجم . شرکت پادنا پلیمر
  • ایمیل: info@padenapolymer.com
  • زمینه فعالیت: