شرکت صنایع تکمیلی مارون facebook twitter Google+

صنایع تکمیلی مارون-علیرضا غلامی
  • مدیر: علیرضا غلامی
  • تلفن: 061-52295304/061-52295114
  • وب سایت: در دست ساخت
  • فاکس: 061-52295050
  • نشانی: خوزستان-ماهشهر-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 2-شرکت پتروشیمی مارون-شرکت صنایع تکمیلی مارون
  • ایمیل: MSI1@mpc.ir
  • زمینه فعالیت: تولید انواع کامپاند و مستربچ