شرکت پلی اکریل ایران facebook twitter Google+

پلی اکریل ایران-علی مستاجران
  • مدیر: علی مستاجران
  • تلفن: 031-52282950
  • وب سایت: http://www.polyacryl.ir/
  • فاکس:
  • نشانی: اصفهان
  • ایمیل: info@polyacryl.ir
  • زمینه فعالیت: