شرکت پلی اکریل ایران

پلی اکریل ایران-علی مستاجران
  • مدیر: علی مستاجران
  • تلفن: 031-52282950
  • وب سایت: http://www.polyacryliran.com
  • فاکس:
  • نشانی: اصفهان - چهارراه آبشار - شماره یک - شرکت پلی اکریل ایران
  • ایمیل: info@polyacryl.com
  • زمینه فعالیت: احداث و توسعه کارخانجات تولید نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک در ایران و فروش محصولات آن ها در داخل و خارج از کشور
اعضای انجمن