شرکت آریا پلیمر پیشگام

آریا پلیمر پیشگام-سید حامد افتخارزاده
  • مدیر: سید حامد افتخارزاده
  • تلفن: 03133932151-2
  • وب سایت: http://ariapolymer.ir
  • فاکس: 03133932186
  • نشانی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، خیابان 12 - ساختمان فراتحقیق - شرکت آریا پلیمر پیشگام
  • ایمیل: info@ariapolymer.ir
  • زمینه فعالیت: تولید سازگار کننده ها، نانو افزودنی ها و مستربچ های افزودنی
اعضای انجمن