شرکت گروه صباحی

گروه صباحی-مصطفی شادپیروز
  • مدیر: مصطفی شادپیروز
  • تلفن: 88740680-9
  • وب سایت: http://www.sabahi.com
  • فاکس: 88742284
  • نشانی: خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ، شماره ۱۴۲، ساختمان صباحی ، طبقه پنجم
  • ایمیل: micronized@sabahico.com
  • زمینه فعالیت: