شرکت بسپار شیمی سپیدان facebook twitter Google+

  • مدیر: مسعود مسیبی
  • تلفن: 021-88103263
  • وب سایت: www.bcs-trade.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@bcs-trade.com
  • زمینه فعالیت: