شرکت پتروپاک مشرق زمین facebook twitter Google+

پتروپاک مشرق زمین-پوریا نفیسی خواه
  • مدیر: پوریا نفیسی خواه
  • تلفن: 021-47199
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@petropaak.com
  • زمینه فعالیت: