شرکت پویا جم خاورمیانه

  • مدیر: بیوک علی مرادلو
  • تلفن: 021-88705228 8871616
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@pjpme.com
  • زمینه فعالیت: