شرکت امیا پارس facebook twitter Google+

امیا پارس-فرهمند
  • مدیر: فرهمند
  • تلفن: 021-88500142
  • وب سایت: www.omya.com
  • فاکس:
  • نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، خیابان چهارم، ساختمان پگاه، پلاک 11
  • ایمیل: info@omya.com
  • زمینه فعالیت: