شرکت مواد مهندسی مکرر facebook twitter Google+

مواد مهندسی مکرر-محسن گل پور
  • مدیر: محسن گل پور
  • تلفن: 021-8860228-88053105
  • وب سایت: mokarrar.com
  • فاکس: 88034680
  • نشانی: تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان 64- پلاک 23
  • ایمیل: info@mokarrar.com
  • زمینه فعالیت: