شرکت مواد مهندسی مکرر

مواد مهندسی مکرر-محسن گل پور
  • مدیر: محسن گل پور
  • تلفن: 021-8860228-88053105
  • وب سایت: http://mokarrar.com
  • فاکس: 88034680
  • نشانی: تهران، یوسف آباد، خیابان 64، شماره 23
  • ایمیل: info@mokarrar.com
  • زمینه فعالیت: تولید افزودنی ها
اعضای انجمن