شرکت نانونخ و گرانول سیرجان

نانونخ و گرانول سیرجان-بیژن شایسته
  • مدیر: بیژن شایسته
  • تلفن: 034-42382021
  • وب سایت: http://sirjannano.com
  • فاکس:
  • نشانی: سیرجان منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
  • ایمیل: info@sirjannano.com
  • زمینه فعالیت: تولید کننده : نانو گرانول و کامپاند پلیمری پلی اتیلن، پلی پرو پیلن ، پلی استر ، پلی آمید نانو نخ و الیاف پلی اتیلن، پلی پرو پیلن ، پلی استر ، پلی آمید مقاومت و مدول بالا میکرو و ماکرو الیاف به صورت شبکه مش، ماکرو الیاف مصنوعی ، نخ کابل پوششی ، الیاف تک رشته ای متشکل از ریز رشته های به هم چسپیده پلی اتیلن، پلی پرو پیلن ، پلی استر ، پلی آمید با تکنولوژی ایتالیا