شرکت نانونخ و گرانول سیرجان facebook twitter Google+

نانونخ و گرانول سیرجان-بیژن شایسته
  • مدیر: بیژن شایسته
  • تلفن: 034-42382021 ، 88752
  • وب سایت: www.sirjannano.com
  • فاکس:
  • نشانی: سیرجان منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
  • ایمیل: info@sirjannano.com
  • زمینه فعالیت: