شرکت شركت پتروشيمي خوزستان

شركت پتروشيمي خوزستان-رضا صالح احمدي
  • مدیر: رضا صالح احمدي
  • تلفن: 06152170570
  • وب سایت: http://kzpc.ir
  • فاکس: 06152170002
  • نشانی: خوزستان بندرامام خميني منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي سايت 4
  • ایمیل: info@kzpc.ir
  • زمینه فعالیت: تولید پلیمرهای مهندسی رزین اپوکسی و پلی کربنات
اعضای انجمن