ارسال پاسخ

imbpa.com اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻧﻚ خاورمیانه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۱۱
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، صادرکنندگان می توانند از شرایط و امکانات بانک خاورمیانه برای نقل و انتقال وﺟﻮه و ﺗﺴﻬﻴﻞ در روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، صادرکنندگان می توانند از شرایط و امکانات بانک خاورمیانه برای نقل و انتقال وﺟﻮه و ﺗﺴﻬﻴﻞ در روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات استفاده نمایند.

با پی گیری های اتاق بازرگانی تهران و تعامل به وجود آمده با بانک خاورمیانه در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺴﻬﻴﻞ در روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﺘﻘﺎ ﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  42178405 _ 021 ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ، در ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ. 

نامه اتاق بازرگانی تهران را در اینجا مشاهده فرمایید.

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
اعضای انجمن
 • کرانگین
 • کیمیابسپارگلپا
 • سیبا پلیمر کبیر
 • اكسون پلیمر
 • نانو پویش کیمیا
 • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند
 • حافظ پلاستیک
 • ستار کالا
 • ليان رز پليمر
 • آریا پلیمر پیشگام
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • همپار
 • پتروشیمی تبریز
 • پادنا پلیمر
 • آریا شیمی پوشش
 • البرز پلیمر سپاهان
 • پلیکان پترو پلیمر
 • آوا پلیمر
 • پالاز موکت
 • رنگدانه سیرجان