درباره انجمن

با عنايت به توسعه روزافزون صنعت پلاستیک و اهميت آن در اقتصاد كشور، توجه به تشكيل انجمنهاي تخصصی كه بتواندمكمل توسعه صنعت پتروشیمی در ايران باشد ضروري بنظر مي رسد. انجمن تولید کنندگان مستربچ ايران هم به عنوان يك انجمن تخصصی در جهت كمك به حل مشکلات صنفی این قشر شریف و ارتقاء دانش فنی این صنعت ، در تاريخ 6 اسفندماه 1391 با همكاري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران تشكيل و به ثبت رسيد.

 


از جمله اهداف انجمن:

1-    تعریف پروژه های توسعه ای بصورت مشترک بین صنعت و مراکز علمی و پژوهشی

2-  کسب حمایت صنایع بالادستی(پتروشیمی ها) در جهت تامین گریدهای موردنیاز شرکت های کامپاند و مستربچ ساز و تسهیل شرایط خرید از پتروشیمی ها، استفاده از پتروشیمی ها از توانمندی های اعضای انجمن

3-  حمایت از صنعت روبه رشد مستربچ و کامپاند با اصلاح تعرفه ها، حذف ارز مبادله ای برای واردات محصوالات قابل تولید در کشور

4-  جلوگیری از واردات محصولات با کیفیت پایین از کشورهای هند ، چین و .... با استانداردسازی و نظارت دقیقر تر اداره استاندارد  وروبرو است.

5-    بالابردن کیفیت محصولات تولیدی اعضا با استفاده از ماشینالات و مواد افزودنی مناسب

6-  معرفی توانمندی های صنعت مستربچ و کامپاند کشور به صنایع دیگر مثل خودرو ، نساجی، کشاورزی، ساختمان، بسته بندی، برق و انرژی

7-    شناخت حجم بازار داخل کشور و معرفی زمینه های سرمایه گذاری  و توسعه در صنعت مستربچ و کامپاند

8-    شناخت بازارهای صادراتی منطقه ای و جهانی برای محصولات

9-  حمایت دولت جهت تسهیل صادرات محصولات میانی و نهایی به جای صادرات  مواد پلیمری خام به منظور ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای کشور.