تاریخچه انجمن

- سنگ بنای انجمن تولید کنندگان مستربچ ایران در سال1389 به کوشش آقایان ملکوتی ، پیروزفر، گنجی ، گودرزی ، کوشکی و شایسته بعنوان هيئت موسس گذاشته شد تا مکانی برای هم اندیشی و همکاری صنعتگران این مرز و بوم به جهت فائق آمدن بر مشکلات و مسایل روز صنعت مستربچ کشورمان باشد.

- سرانجام انجمن در تاریخ 6 اسفند سال1391 در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسید.

-   شروع رسمی فعالیت انجمن در 11 تیر ماه 1392 و پس از طی مراحل قانونی ثبت در اداره ثبت شرکت ها و انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره ، بازرس و دبیر شروع به فعالیت نمودند.

-   این انجمن با تلاش بی وقفه هیات مدیره ، نهال نوپای اولیه که با 17 عضو  ایجاد گردیده بود را بصورت تشکلی توانمند  و خوشنام با بیش از یکصد عضو قد برافراشته و از گستره تولیدات اعضا در برابر تهدیدها حمایت می نماید.

 

اعضای انجمن
 • مهراز شیمی ویرا
 • ب آ اس اف ایران
 • عالي رنگ
 • پارس پلاستیک فیروزه نیشابور
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • ليان رز پليمر
 • رنگ چی شیمی
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • آروین فراز آزادی
 • کیمیا پلیمر کوشا
 • پایون پلیمر
 • گرانول مروارید یزد
 • سپهر آمیزه رازی
 • پتروپاک مشرق زمین
 • مواد مهندسی مکرر
 • آمیزه های پلیمری اکو
 • حافظ پلاستیک
 • البرز پلیمر سپاهان
 • شیمی معدنی همدان
 • آرسام پلاست راز