تاریخچه انجمن

- سنگ بنای انجمن تولید کنندگان مستربچ ایران در سال1389 به کوشش آقایان ملکوتی ، پیروزفر، گنجی ، گودرزی ، کوشکی و شایسته بعنوان هيئت موسس گذاشته شد تا مکانی برای هم اندیشی و همکاری صنعتگران این مرز و بوم به جهت فائق آمدن بر مشکلات و مسایل روز صنعت مستربچ کشورمان باشد.

- سرانجام انجمن در تاریخ 6 اسفند سال1391 در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسید.

-   شروع رسمی فعالیت انجمن در 11 تیر ماه 1392 و پس از طی مراحل قانونی ثبت در اداره ثبت شرکت ها و انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره ، بازرس و دبیر شروع به فعالیت نمودند.

-   این انجمن با تلاش بی وقفه هیات مدیره ، نهال نوپای اولیه که با 17 عضو  ایجاد گردیده بود را بصورت تشکلی توانمند  و خوشنام با بیش از یکصد عضو قد برافراشته و از گستره تولیدات اعضا در برابر تهدیدها حمایت می نماید.

 

اعضای انجمن
 • پایون پلیمر
 • پیشگامان پخش صدیق
 • پارسا پلیمر شریف
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • نکو پلیمر آرسام
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • کیمیافروز
 • نانو پویش کیمیا
 • امیا پارس
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • فرا پلیمر شریف
 • پایا پلیمر دانا
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • تیس مستربچ
 • رنگدانه سیرجان
 • ب آ اس اف ایران
 • پارس مستربچ
 • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند
 • بسپار شیمی سپیدان
 • کارا بسپار جم